2022-ben az Exkluzív Völgyhíd Túra elhalasztásra kerül! 
A rendezvény új időpontja 2023. 09. 17.

 

FELTÖLTÉS ALATT!

 

XXI. Tour de Pelso
Völgyhíd Maraton

EXKLUZÍV Völgyhíd Túra

 

kiírás

Az esemény a mindenkori aktuális védettségi szabályoknak megfelelően kerül megrendezésre!

1., A rendezvény célja:

- Baltonfödvári Idegenforgalmi desztináció, a balatoni őszi turisztikai szezon sportprogrammal való bővítése.
- Az Ötpróba Párizsba sorozatban, 1 pont megszerzésének biztosítása túra sportágban.
- Az autómentes közlekedés népszerűsítése.


2., A rendezvény helye, ideje:

Helye:
Kőröshegy, Somogy megye területén

tervezett rajthely: Kőröshegy, Marócpuszta (Szilvásváradi Állami Ménesgazdaság) - füves területen kialakított Parkoló
M7 autópálya – Kőröshegyi Völgyhíd É-i hídtes, Ny-i hídfő

Ideje:
2023. szeptember 17. (vasárnap) 9:30 h-tól 15 perces indítási blokkokkal. (Az indulási időpont a nevezéskor választható ki!)
Utolsó indítási blokk: 14:15 - 14:30 h


3., A rendezvény résztvevői:  

Minden benevezett és a nevezési díjat kifizetett tűrázó.
A 18 év alatti résztvevőknek, a szülő által aláírt hozzájáruló nyilatkozattal kell rendelkezniük, 14 év alattiak csak felnőtt kísérővel teljesíthetik a túrát!


4., Rendező:

Balaton Team Szabadidő és Sportrendezvény-szervező Egyesület
8600 Siófok, Koch R u. 27/B.

Társrendező:
Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség


5., Program: 

szeptember 17. (vasárnap):
Az előnevezéssel benevezett túrázók, a túra alkalmával felmehetnek a Völgyhíd közepéig.
A túrázó, a kijelölt marócpusztai parkolóban, a túra kiválasztott időablakának kezdeti időpontja előtt, legkésőbb 30 perccel megérkezik és leparkol. Javasoljuk 1 órával korábban az érkezést, mert a parkolóba vezető út áteresztő képessége kicsi.
A túrázó a parkolóból a kijelölt útvonalon a Kőröshegyi Völgyhíd NY-i hídfője felé indul, a túra "belépési pontja" felé.
Az e-mailen kapott (pdf formátumú) túrajegyet kinyomtatva vagy a telefonra letöltve, a belépési pontnál ellenőrzésre bemutatja! A túrajegy bemutatása nélkül a túrázó nem léphet a hídra felvezető útra.
Csak a kiválasztott időablak kezdetétől lehet elindulni a hídra! A túrát legkésőbb a kiválasztott időablak időpontját követő 1 órán belül meg kell kezdeni! (pl.: A kiválasztott túrakezdési időablaka 10:00 - 10:15 h, akkor 11:15 h-ig lehet megkezdeni a túrát!)  
A túra alkalmával, a kiválasztott indítási időablaktól kezdve maximum 2 órát lehet a hídon és az M7 autópálya engedélyezett szakaszain tartózkodni! A túrázó 120 perces ideje nem a belépés pillanatában kezdődik, hanem a kiválasztott időpont záró időpontjától elindul, ha ellenőriztette a túrajegyét, ha nem!
Aki a regisztrált belépési időtől számítva a 2 óra 20 percet túllépi, annak a kijáratnál minden új 2 órás megkezdett indítási blokk időtartamára - pótdíjként - a teljesárú túrajegyet ki kell fizetni! (A pótdíj esetében nincs kedvezményre lehetőség!)


6., Útvonal,
távok, szintkülönbségek:

6,5 km - Útvonal 
8,5 km - Útvonal

7., A helyezések eldöntése: Ez nem verseny!
Mindenki nyertes!
Egy fantasztikus élménnyel lehetsz gazdagabb!


8., Díjazás: NINCS Feltöltés alatt


9., Nevezés:

Kizárólag e
lőnevezés


9., Nevezési díj:
Feltöltés alatt

 

A nevezési díj tartalmazza a/az:

- Indulás jogát
- orvosi ügyeletet (a Völgyhíd közepén, a Völgyhíd alatt) 17:30 h-ig

Bankkártyás fizetés: az online nevezésnél kiválasztva
a PayPal online bankkártyás fizetési rendszerén keresztül.
A nevezésnél, az átutaló nevét, címét, és - jogi személy esetén - adószámát meg kell adni!

Banki átutalás:
Balaton Team Szabadidő és Sportrendezvény-szervező Egyesület (Balaton Team)
K&H Bank 10403923-50526570-52851001
A nevezésnél, az átutaló nevét, címét, és - jogi személy esetén - adószámát meg kell adni!
Banki készpénzes befizetés esetén a közlemény rovatba kérünk megadni egy olyan bankszámlaszámot, ahová esetlegesen a nevezési díjat vissza tudjuk utalni!
A befizetéseket hetente ellenőrizzük!

Figyelem!

A Nevezési díjat a nevezés "elküldését" követő 1 napon belül kell kifizetni, átutalni! Amennyiben a nevezést követő 2. napon belül nem érkezik meg a nevezési díj, abban az esetben a nevezést töröljük a rendszerből, hogy ne vegyen el mástól a túra lehetőségét!

A befizetés tényét igazoló dokumentumot a helyszínen a regisztrációnál kérésre be kell mutatni, ne felejtsd otthon!  
- online bankkártyás fizetésnél a fizetést igazoló PayPal e-mail kinyomtatott másolatát vagy
- banki átutalás bizonylatának vagy
- banki befizetés eredeti bizonylatát

A számlát, a nevező részére állítjuk ki, ha nem jelöli be a nevezéskor, hogy más névre és címre kéri a számlát!

Átutalásnál, banki befizetésnél, bankkártyás fizetés esetén, a nevezésnél, az átutaló nevét, címét, és - jogi személy esetén - adószámát meg kell adni!


10., Egyéb:

- A túra útvonalán, az M7-es autópályán más sportesemények is megrendezésre kerülnek. Futóverseny és kerékpáros verseny. A túrázók biztonsága érdekében a másik két sportverseny kordonnal védett területen zajlik.
    - A kordont megbontani TILOS!
    - A kordonon átmászni TILOS és életveszélyes! (A kerékpárosok akár 70 km/h-ás sebességgel is haladhatnak!

- A nevezés lemondása: Feltöltés alatt

- Rendezvény elmaradása, nevezési díj visszatérítése:
Amennyiben a rendezvény a rendező hibájából nem kerül megvalósításra, abban az esetben a rendező kártalanítja a benevezetteket.
(A nevezési díj összegét a rendező 30 napon belül megtéríti a résztvevők felé.)

A nevezési díjat a következő módokon térítjük vissza:
1., Bankkártyás fizetési módnál a Pay-Pal-ön kerseztül vagy kérésre megadott bakszámlára visszautalással.
2., Banki utalásnál a nevezési díjat utaló személy részére
3., Banki készpénzes befizetés esetén kizárólag bankszámlaszámra utalással. Ha nem adott meg számlaszámot, akkor kérjük e-mailen az modositas/kukac/tourdepelso.hu e-mail címre küldje meg!

A túra elindítását követően (9:00 h), ha azt - vis maior - pl. időjárási körülmények miatt haladéktalanul félbe kell hagyni, a nevezési díj visszatérítésére nincs mód!

- A Völgyhíd Túrán mindenki saját felelősségére indulhat, a kiírás és közlekedési szabályok -KRESZ- betartása mellett, kivéve a verseny útvonalán az autópályán való haladás tilalma. Az útvonalengedéllyel 2023. 09. 17-én a megadott útvonalat használhatod 2 órán keresztül.

- Az esetleges balesetekért és a kiírás be nem tartásából, a KRESZ áthágásából bekövetkező, ill. egészségügyi okokból bekövetkezett balesetekért, sérülésekért és anyagi károkért a rendező semmiféle felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető! A résztvevő az online nevezésnél a kiírás elolvasását követően elfogadja, a helyszíni regisztrációnál aláírásával igazolja.

----------------------------------------------------------------

A résztvevő nyilatkozata:

- Az online nevezés regisztrációs adatlapjának kitöltése önkéntes adatközlés.
- Hozzájárulok, hogy a nevezési lapon szereplő adataimat a rendezők (a Balaton Team Sz.S.E. és a Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség) az esemény adatbázisában nyilvántartsa, és az Ötpróba sorozat főszervezője, a BBU Sportiroda (Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Sportrendezvény Szervező Iroda Kft.) részére átadja (kizárólag az ötpróbázókét). Az adatokat a rendezők, a BBU Sportiroda kizárólag saját részére használja fel.
- A rendezvényen készülő film és képanyagaiban, elektronikus és nyomtatott sajtóban valamint ezek reklámcélú felhasználásában szerepelhetek, ezért ellenszolgáltatást nem kérek.
- A Völgyhíd Túrán a saját felelősségemre veszek részt.

A 18 év alatti indulóknak:
- szülői hozzájárulással rendelkezem, a belépési pontnál átadom a rendezők részére.

A 14 év alatti indulóknak: 
- felnőtt kisérővel rendelkezem.


mindenki:
- Egészségesen és fizikailag felkészülten állok rajthoz.
- Szükség esetén az orvosi vizsgálatba beleegyezem, az orvos utasításait elfogadom.
- Ha a fenti okokra vagy a kiírásban szereplő rendelkezések megszegésére visszavezethető, a KRESZ szabályainak be nem tartása miatt baleset esetén bármilyen károsodás ér, illetve távolmaradásom esetén a rendezők felé követeléssel nem élek.
- A kiírás rendelkezéseit - különös tekintettel a 10. pontra - ismerem és betartom!

Az online nevezés "elküldésével" a nyilatkozat tartalmát magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el!

----------------------------------------------------------------

- A rendezvény a jelen kiírás szerint kerül lebonyolításra.

A kiválasztott indítási intervallum mindenki számára kötelező! Annak lekésése a résztvevő felelőssége! 1 óra késés után a Völgyhídra felvezető útra nem léphet be a túrázó!

Felhívjuk minden résztvevő figyelmét, hogy a Túrával egyidőben kerékpáros maraton is zajlik a környező közutakon, mely 10-20 perces, de akár fél órás korlátozást is jelenthet! Ezért kérjük, hogy időben induljanak el, hogy a Völgyhíd Túráról ne késsenek le! A parkolóba akár másfél órával korábban is be lehet állni!

11., Rendkívüli, kiegészítő rendelkezések:

Amennyiben a rendezvényt a meghirdetett időpont előtt 1 hónappal a szabadtéri szabadidősport események megrendezésében korlátozások miatt nem lehet megvalósítani, akkor az Vis Maiornak minősül.

Amennyiben a rendezvény időpontjában a veszélyhelyzet fennáll, a rendező fenntartja a jogot, hogy az adott eseményt csak védettséggel rendelkező résztvevők indulását engedélyezi vagy lemondja! Azoknak a benevezetteknek, akik a korlátozások miatt nem vehetnek részt az eseményen, a nevezési díjat nem térítjük vissza! 
Akik részt vehetnének, de a rendező vis maior miatt a rendezvényt lemondja, ID számonként 2.000,- Ft regisztrációs díjat visszatartva a nevezési díjat visszatéríti.

Erről a rendezvény előtt a megadott e-mail címre értesítést küldünk!
Amennyiben szükséges, a törvényi rendelkezések betarthatósága miatt a rendezvényen a kiegészítő szolgáltatásokat korlátozhatjuk!

A rendezvény előtt kör-e-mailben mindenről tájékoztatást küldünk minden regisztrál részére!

Eredményes felkészülést és részvételt kívánunk!

A rendezőség, a program megváltoztatásának jogát fenntartja!

 

Sütit használunk

Weboldalunkon cookie-kat használunk. Ezek egy része nélkülözhetetlen az oldal működéséhez, míg mások az oldal és a felhasználói élmény javítását segítik (követő cookie-k). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a sütiket vagy sem. Felhívjuk figyelmét, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a webhely összes funkcióját..